ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

21 มี.ค.2562

พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 38’

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line
           พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 38’


           บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดยนายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สวมบทบาทวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ จัดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 38 ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กร แก่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ อาทิเช่น ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ความเป็นมาขององค์กร พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ความรู้และขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพาคณะผู้เข้าร่วมอบรมศึกษางานก่อสร้างจริง ตามขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน ได้แก่ งานโครงสร้าง โครงหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ติดตั้งฝ้า เพดาน ประตู-หน้าต่าง พื้นไม้ลามิเนต งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล ฯลฯ เป็นต้น 

           นอกจากนี้ ยังทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านและผู้ประกอบการที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้ ทิศทางการแข่งขัน และแชร์ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการขยายตลาดรับสร้างบ้าน รวมถึงเป้าหมายการเป็นผู้นำตลาดภายใต้แบรนด์พีดีเฮ้าส์ ที่ปัจจุบันมีสาขาให้บริการมากที่สุดกว่า 30 สาขา สามารถให้บริการสร้างบ้านได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด