ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

10 ม.ค.2563

โปรฯ ดีไม่มีชวด มอบอั่งเปาแบบปังปัง!

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line โปรฯ ดีไม่มีชวด มอบอั่งเปาแบบปังปัง!
อั่งเปาต่อที่ 1 มอบอั่งเปาทองคำมูลค่าสูงสุด 900,000 บาท
อั่งเปาต่อที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone 11
อั่งเปาต่อที่ 3 voucher ค่าออกแบบตกแต่ง มูลค่าสูงสุด 200,000 บาทราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท     
 • มอบอั่งเปาทองคำมูลค่า 180,000 บาท
 • iPhone 11 128 GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 26,900 บาท
 • ถังเก็บน้ำ DOS ขนาด 1,000 ลิตร + ปั๊มน้ำ (รวมติดตั้ง) พร้อมเทพื้น คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สำหรับวางถังเก็บน้ำราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท
 • มอบอั่งเปาทองคำมูลค่า 250,000- 350,000 บาท
 • iPhone  11 128 GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 26,900 บาท
 • ถังเก็บน้ำ DOS ขนาด 1,000 ลิตร + ปั๊มน้ำ (รวมติดตั้ง) พร้อมเทพื้น คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สำหรับวางถังเก็บน้ำ
 • voucher ค่าออกแบบตกแต่ง มูลค่า 50,000 บาท
หมายเหตุ
●         ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท มอบอั่งเปาทองคำมูลค่า 250,000 บาท
●         ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท มอบอั่งเปาทองคำมูลค่า 350,000 บาท
 ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท
 • มอบอั่งเปาทองคำมูลค่า 400,000- 600,000 บาท
 • iPhone  11 128 GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 26,900 บาท
 • ถังเก็บน้ำ DOS ขนาด 1,000 ลิตร + ปั๊มน้ำ (รวมติดตั้ง) พร้อมเทพื้น คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สำหรับวางถังเก็บน้ำ
 • voucher ค่าออกแบบตกแต่งมูลค่า 100,000 บาท  
หมายเหตุ
● ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 400,000 บาท
● ราคาบ้าน 6 ล้านบาทขึ้นไป - 7 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 500,000 บาท
● ราคาบ้าน 7 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 600,000 บาท
 ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป
 • มอบอั่งเปาทองคำมูลค่า มูลค่า 600,000-900,000 บาท
 • iPhone  11 128 GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 26,900 บาท
 • ถังเก็บน้ำ DOS ขนาด 1,000 ลิตร + ปั๊มน้ำ (รวมติดตั้ง) พร้อมเทพื้น คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สำหรับวางถังเก็บน้ำ
 • voucher ค่าออกแบบตกแต่งมูลค่า 200,000 บาท  
หมายเหตุ
● ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 9 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 600,000 บาท
● ราคาบ้าน 9 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 700,000 บาท
● ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท ส่วนลดเงินสด 800,000 บาท
● ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนลดเงินสด 900,000 บาท

สถานที่: ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาโปรโมชั่น: จองปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563
เซ็นสัญญาภายใน:  31 มีนาคม 2563


เงื่อนไข : โปรโมชั่น 1/2563
 • เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น (กรณีลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้)
 • โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านมาตรฐานกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น จองปลูกสร้างบ้านภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 128 GB มอบเมื่อเซ็นสัญญาและชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
 • ทองคำ มอบเมื่อรับมอบบ้านและชำระเงินครบถ้วนแล้ว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด