ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

27 ส.ค.2551

การสัมนาประจำปี 2548/2

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

วันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  ปทุมดีไซน์ฯ  ได้จัดงานสัมนนาประจำปี  2548  ครั้งที่  2  ณ  ห้อง  Sky  Park ชั้น  14  อาคารชินวัตรทาวน์เวอร์  3  เวลา  9.00-16.00 น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อชี้แจงถึงนโยบายและแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ของครึ่งปีหลัง  ให้แก่พนักงานได้รับทราบร่วมกัน  และถือเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหาร  พนักงาน  และบริษัทในเครือ

 

 
วาระการประชุม
          วาระที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
          วาระที่ 2 การพัฒนาสินค้าและการบริการ
          วาระที่ 3 การพัฒนาแบรนด์สินค้าและกลยุทธิ์การตลาด
          วาระที่ 4 บทบาทขององค์กรต่อการพัฒนาภาพรวมของธุรกิจรับสร้างบ้าน

          วาระที่ 5 ถาม – ตอบ คำถาม

ชมภาพบรรยากาศในวันสัมมนา