ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

27 ส.ค.2551

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line
คอนกรีต...สำหรับงานโครงสร้างบ้าน ถือเป็นวัสดุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงและอายุการใช้งานของโครงสร้างบ้าน  ด้วยทีมงานวิศวกรได้ตระหนักดีถึงความสำคัญ ของการนำคอนกรีตมาใช้ในการก่อสร้างบ้านทุกหลัง  ทีมงานวิศวกรของ ปทุมดีไซน์ จึงเลือกใช้เฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จของ คอนกรีตซีแพค มาโดยตลอด
พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ คอนกรีตซีแพค จัดอบรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตและวิธีการทำงานที่ถูกต้องแก่ทีมงานสถาปนิก วิศวกร และผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ของบริษัทฯทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ คอนกรีตซีแพค  เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ทีมงาน