ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

12 ธ.ค.2551

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือโลกร้อนจากทางพีดี เฮ้าส์

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก ค่ะ (Greenhouse gases)
       ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์) ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ค่ะ
       แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระทำใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 ส่วน ใน ล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี
ซึ่ง คาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น ภาวะโลกร้อน ดังเช่นปัจจุบัน
       ภาวะโลกร้อนภายในช่วง 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มานี้ ได้มีการบันทึกถึงปีที่มีอากาศร้อนที่สุดถึง 3 ปีคือ ปี พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และปี พ.ศ. 2540 แม้ว่าพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ แต่การถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ได้เปลี่ยนหัวข้อจากคำถามที่ว่า "โลกกำลังร้อนขึ้นจริงหรือ" เป็น "ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรง และต่อเนื่องต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลกอย่างไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทำการแก้ไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง
   
       พีดี เฮ้าส์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าถึงปัญหาและรณรงค์ลดโลกร้อน โดยการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้มาร่วมงานรับสร้างบ้าน 2008   ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมบูธพีดี เฮ้าส์ของเราเพื่อรับหนังสือโลกร้อนโดยทางเราได้จัดส่งให้ถึงที่บ้าน  และรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือโลกร้อน มีจำนวน 44 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือโลกร้อนจากทางพีดี เฮ้าส์

1. คุณกนกรัตน์ แสงสัมฤทธิ์ผล
2. คุณกมลพร ชัยชวัลธร
3. คุณจิรพงษ์ สถาพรจิรกุล
4. คุณเจริญ เต็มจรัญกุล
5. คุณชวลี   ไชยธีรพันธุ์
6. คุณณรงค์ วัชรการุณ
7. คุณธรรมนูญ ทอประสม
8. คุณธวัชพงศ์ วงศ์วิมลณัฐ
9. คุณธัญญา หาทรัพย์
10. คุณธิดา จีระพันธุ์
11. คุณธีรยุทธ์ สวัสดิ์มงคล
12. คุณนภนวล วุฒิมานนท์
13. คุณบัญชา เกิดเมือง
14. คุณบัณฑิต ขำพงษ์
15. คุณบุญตา สุรินทร์
16. คุณบุญยวัฒน์
17. คุณบุษบากร วงศ์อมินทร์
18. คุณประสาน สิมศิริวงษ์
19. คุณปาริชาติ พุฒวันเพ็ญ
20. คุณพรสุดา วาดเขียน
21. คุณพีรพล เลิศพิศุทร์
22. คุณมนตรี อวยยืนทร
23. คุณเมธา กังวานพงศ์
24. คุณระวิวรรณ แซ่อิ๋ว
25. คุณรัฐมน ศิริกุลปยานนท์
26. คุณลักษณพร เหล่าคุณธรรม
27. คุณเลิศชาย เสรีชวโรจน์
28. คุณวริษฎา วัชภานี
29. คุณวริษยา สุนทรศารทูล
30. คุณวันนี นนท์ศิริ
31. คุณวาสนา ฝันถึงภูมิ
32. คุณวีรยุทธ ภูชัยวงศ์
33. คุณสงวน คุณมาลี มหาศิริวรกุล
34. คุณสมบูรณ์ ศิริทร
35. คุณสมศักด์ สพันธุพงษ์
36. คุณสำเริง อัศวโสตร์
37. คุณสุกัญญา เจนติภนนท์
38. คุณสุกิจ จิราทคานนท์
39. คุณสุขกมล ทรัพย์ดีมงคล
40. คุณสุวกัญญา ลิมปิสุต
41. คุณอนุสรณ์ ตันชนะสกุล
42. คุณอรรถมน กิตติพัฒนาพงศ์
43. คุณอรินท์ ตรีช่อวิทยา
44. พ.ท.ศรีรัฐ ศรีเพ็ญ
         
      และพีดีเฮ้าส์ก็ขอฝากวิธีลดโลกร้อนง่ายๆเบื้องต้นที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถทำได้ไว้ 6 ข้อค่ะ
            1. การลดระยะทาง
            2. ปิดเครื่องปรับอากาศ
            3. ลดระดับการใช้งานของเครื่องใ้ชไฟฟ้า
            4. Reuse
            5. การรักษาป่าไม้
            6. ลดการใช้น้ำมัน
                                    อย่าลืมช่วยกันลดโลกร้อนนะค่ะ