ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

พีดีเฮ้าส์ นครศรีธรรมราช จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครศรีธรรมราช จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ บุรีรัมย์ จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ บุรีรัมย์ จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค” สำหรับลูกค้าที่จองสร้างบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด

พีดีเฮ้าส์ นครราชสีมา จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครราชสีมา จัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ ระยอง จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ระยอง จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ ชลบุรี จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ชลบุรี จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ ภูเก็ต จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภูเก็ต จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”

พีดีเฮ้าส์ สระบุรี จัดโปรฯ ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค

25 ม.ค. 2562 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สระบุรี จึงจัดแคมเปญพิเศษ “ฉลองตรุษจีน หมูทองมอบโชค”