ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

ส่งมอบงานออกแบบให้กับมูลนิธิเพื่อให้โอกาส

16 ต.ค. 2552 เมื่อวันที่5มิถุนายน 2552 คุณสิทธิพร สุวรรณสุต กรรมการผู้จัดการใหญ่

Home Mileage (เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน)

16 ต.ค. 2552 สำหรับกิจกรรม Home Mileage ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ โครงการคืนกำไรสู่สังคมครั้งที่ 6

16 ต.ค. 2552 เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายสิทธิพร สุวรรณสุต

Thank Press 2009

16 ต.ค. 2552 เมื่อวันที่ 14 -16 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น พีดี เฮ้าส์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 73 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2552

25 ก.ค. 2552 รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานและงานคืนงานกำไรสู่สังคม

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 72 เดือน มกราคม-มีนาคม 2552

25 ก.ค. 2552 ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปและเปิดสำนักงานสาขาสระบุรี

พีดี เฮ้าส์ ยกทีมศึกษาระบบโครงสร้างสำเร็จรูป

09 ก.ค. 2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Home Mileage (เดือนมีนาคม -เมษายน)

09 ก.ค. 2552 Home Mileage โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

HAPPY NEW YEAR 2009

09 ก.ค. 2552 คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ และทีมงานพีดี เฮ้าส์