ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

โครงการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบ

28 ส.ค. 2551 จากการที่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน

27 ส.ค. 2551 คอนกรีต...สำหรับงานโครงสร้างบ้าน

ปทุมดีไซน์...พัฒนาศักยภาพทีมงาน(2)

27 ส.ค. 2551 ประตู-หน้าต่างไวนิลหรือ UPVC ...วัสดุทดแทนไม้

การสัมนาประจำปี 2548/2

27 ส.ค. 2551 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2548 ปทุมดีไซน์ฯ

การสร้างทีมเชิงรุก

27 ส.ค. 2551 การสร้างทีมเชิงรุก

การสัมนาประจำปี 2548/1

27 ส.ค. 2551 ชมภาพงาน การสัมนาประจำปี 2548/1

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม

24 ส.ค. 2551 พีดี เฮ้าส์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานเปิดโลกทัศน์

ภาพบรรยากาศโครงการคืนกำไรสู่สังคมครั้งที่ 4

24 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา

Family Party Night # 2

24 ส.ค. 2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 ทีมงานปทุมดีไซน์