ความเป็นมาและประสบการณ์

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมากว่า 25 ปี และจากการพัฒนาระบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้านขึ้นในนาม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รายแรกและรายเดียวของประเทศเมื่อปี 2552 กระทั่งประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในปัจจุบัน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

ธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไร?


ธุรกิจแฟรนไชส์ คือธุรกิจที่นำเอาระบบที่เรียกว่า “ระบบแฟรนไชส์” มาใช้ในการบริหารจัดการและขยายธุรกิจ ซึ่งระบบแฟรนไชส์ที่ว่านี้ เป็นระบบที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยหลักแล้วธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องประกอบด้วย บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิหรือผู้ให้สิทธิ (Franchisor) และผู้ซื้อสิทธิ (Franchisee) ผู้ให้สิทธิหรือ “แฟรนไชส์ซอร์” ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ๆ ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ทุกประเภทจะต้องมีก็คือ 

• Know-how หรือที่ภาษาวิชาการเรียกว่า องค์ความรู้ของธุรกิจ ในที่นี้หมายถึง เจ้าของสิทธิได้จัดการรวบรวมเรียบเรียง องค์ความรู้ของธุรกิจตัวเองให้อยู่ในรูปแบบ ที่สามารถถ่ายทอดให้กับ “แฟรนไชส์ซี” หรือผู้ได้รับสิทธิที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจอย่างเดียวกัน สามารถทำได้เหมือนกับตน 

• Team support คือทีมสนับสนุน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะบอกว่า ธุรกิจแฟรนไชส์นี้จะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ ธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่เจ้าของตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยายกิจการมีหลายสาขา แต่ขาดทีมงานที่จะสนับสนุนและตรวจสอบการทำงานของสาขา ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น มีมาตรฐานเดียวกัน เป้าหมายที่วางไว้ ก็คงไม่อาจะเป็นจริงได้

• ตราสินค้า หรือที่เรียกว่า ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าหรือบริการที่นำเสนอนั้น มีความแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ๆ อย่างไร รวมถึงชื่อเสียงของธุรกิจหรือองค์กรผ่านแบรนด์ที่ธุรกิจนั้น ๆ สร้างขึ้นมา 

• หากจะเปรียบเทียบง่าย ๆ กับภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผู้บริโภครับรู้และคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยไม่ได้รู้สึกว่าร้านค้าหรือผู้ประกอบการรายนั้น ๆ มิใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ อย่างเช่น แมคโดนัล เคเอฟซี เดอะพิซซ่า ฯลฯ นั่นก็เป็นเพราะว่าระบบแฟรนไชส์มีการออกแบบ กระบวนการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและในองค์กรเอาไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับ ๆ กำหนดไว้เป็นมาตรฐานที่จะต้องปฏิบัติให้เหมือน ๆ กัน เพื่อจะนำไปสู่การผลิตและให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างเหมือน ๆ กัน
• ดังนั้น เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายใด หากจะพัฒนาธุรกิจหลักของตัวเอง เพื่อต่อยอดไปสู่ระบบแฟรนไชส์หรือธุรกิจแฟรนไชส์ได้นั้น สิ่งสำคัญคือ กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้บริการผู้บริโภค จะต้องมีกระบวนการและมาตรฐานที่ชัดเจนก่อน หากว่าไม่มีสิ่งที่กล่าวมาก็ไม่อาจกระทำได้ 

ฉะนั้น ประโยคที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ ที่ว่า ธุรกิจใดที่บริหารภายใต้ระบบแฟรนไชส์ เป็นสิ่งไม่ดีหรือไม่มีมาตรฐานนั้น จึงไม่ใช่ความจริง​