วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เราจะนำธุรกิจรับสร้างบ้านไทยสู่อาเซียน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

วิสัยทัศน์

“เราจะนำธุรกิจรับสร้างบ้านไทยสู่อาเซียน”

พันธกิจ

 

เราจะขยายศูนย์รับสร้างบ้านออกสู่ 3 ประเทศอาเซียนภายใน 5 ปี


 

เราจะค้นคว้าและคัดสรรเทคโนโลยีสร้างบ้านที่ดีและคุ้มค่าต่อลูกค้ามากที่สุด 
 • เราจะใส่ใจกระบวนการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ

 • เราพร้อมให้ความสะดวกและสบายใจต่อลูกค้าอย่างที่สุด

 • เราจะยึดมั่นในความถูกต้องและพร้อมปฏิบัติตามคำสัญญาที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้าเสมอ
   

นโยบายหลักองค์กร

 

“เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกัน
ที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด”

 

วัตถุประสงค์หลักองค์กร

 1. สร้างความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
 2. สร้างผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
 4. พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของ…ทีมงาน
 5. ก้าวไปสู่ผู้นำด้าน…การบริการ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน


ความมุ่งหวังในการทำงานขององค์กร

 • งานคือหัวใจทำด้วยความเต็มใจ
 • ทำงานเป็นทีม ไม่ใช้คำว่า ผม, ฉัน ให้ใช้คำว่า....เรา
 • ทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องทำตัวให้ง่ายที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า
 • ปัญหาของลูกค้าคืองานเร่งด่วนของทางเราที่ต้องแก้ไขให้ได้
 • พยายามให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด แม้ว่าเราอาจจะต้องเสียลูกค้าท่านนั้นไป
 • ทุกๆ คนในบริษัทฯ ของเรา....คือพนักงานขายที่สำคัญ
 • จงจริงใจที่จะพูดคุยกับลูกค้าและพูดคุยกันเองในทุกๆ เรื่อง