Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

ผลโหวต

คุณสะดวกเพียงใด สำหรับการศึกษาข้อมูลจากช่องทางสื่อออนไลน์ ก่อนจะตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

 • สะดวกมาก :
  Percent
  91 %
 • ไม่สะดวก :
  Percent
  2 %
 • ไม่แน่ใจ :
  Percent
  7 %

โหวตอื่นๆ