Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

ผลโหวต

นอกจาก แบบบ้าน แล้ว ข้อใดที่ คุณ..ใช้จัดลำดับความสำคัญของการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน?

 • ผลงาน ความน่าเชื่อถือ บริการ วัสดุ ราคา :
  Percent
  31 %
 • บริการ วัสดุ ราคา ผลงาน ความน่าเชื่อถือ :
  Percent
  7 %
 • วัสดุ ราคา บริการ ผลงาน ความน่าเชื่อถือ :
  Percent
  24 %
 • ราคา ผลงาน ความน่าเชื่อถือ บริการ วัสดุ :
  Percent
  38 %

โหวตอื่นๆ