Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

ผลโหวต

ศึกษาข้อมูลสร้างบ้านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ กับ โทรศัพท์มือถือ

  • คอมพิวเตอร์สะดวกกว่า :
    Percent
    50 %
  • โทรศัพท์มือถือสะดวกกว่า :
    Percent
    50 %

โหวตอื่นๆ