Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

ผลโหวต

หากคุณจะสร้างบ้านหลังใหม่ คุณ..สนใจและให้ความสำคัญกับ “บ้านประหยัดพลังงาน” หรือไม่ ?

 • สนใจ :
  Percent
  95 %
 • ไม่สนใจ :
  Percent
  3 %
 • เฉยๆ :
  Percent
  2 %

โหวตอื่นๆ