Survey

ผลโหวต

หากบ้านหลังแรกของคุณ ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ครั้งนี้ คุณคิดว่า “แผนสำรองที่อยู่อาศัย” แบบใดมีความเป็นไปได้มากที่สุด

 • สร้างบ้านเดี่ยวในตจว. สำรองไว้ :
  Percent
  66 %
 • ซื้อบ้านจัดสรรในตจว. สำรองไว้ :
  Percent
  10 %
 • ซื้อคอนโดมิเนียมในกทม.สำรองไว้ :
  Percent
  16 %
 • ซื้อคอนโดมิเนียมในตจว.สำรองไว้ :
  Percent
  8 %

โหวตอื่นๆ