Survey

ผลโหวต

หากท่านคิดจะสร้างบ้านหลังที่ 2 เป็นเพราะเหตุผลใด?

 • สร้างไว้เป็นบ้านพักผ่อน :
  Percent
  16 %
 • สร้างให้แม่และพ่อต่างจังหวัด :
  Percent
  40 %
 • สร้างสำรองไว้ยามฉุกเฉิน :
  Percent
  38 %
 • สร้างให้ลูกๆ :
  Percent
  6 %

โหวตอื่นๆ