Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด

Google Plus

ผลโหวต

คุณ คิดว่าวัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบของการ “สร้างบ้านหลังใหม่” ข้อใดสำคัญที่สุด

 • วัสดุเปลือกอาคาร (หลังคา, ผนัง, ประตู-หน้าต่าง, ฉนวน) :
  Percent
  71 %
 • วัสดุตกแต่ง (วัสดุปูพื้น-ผนัง, ฝ้าเพดาน, สี) :
  Percent
  13 %
 • วัสดุงานระบบ (ไฟฟ้า, ประปา, สุขภัณฑ์) :
  Percent
  16 %

โหวตอื่นๆ