Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

ผลโหวต

ความหมายของคำว่า “บ้าน” ข้อใดตรงใจคุณมากที่สุด

 • คือความฝันและความตั้งใจจะเป็นเจ้าของเพื่อคนที่คุณรัก :
  Percent
  3 %
 • คือศูนย์รวมของความสุขและความอบอุ่นของคนที่คุณรัก :
  Percent
  95 %
 • คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของคุณและคนที่คุณรัก :
  Percent
  3 %

โหวตอื่นๆ