Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

ผลโหวต

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท่านเลือก “บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ” แทนการว่าจ้าง "ผู้รับเหมาทั่วไป" สร้างบ้านของท่าน

 • มั่นใจว่าไม่โดนทิ้งงาน :
  Percent
  14 %
 • มีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือกสร้าง :
  Percent
  4 %
 • มีบริการก่อน-หลังการขายและการรับประกัน :
  Percent
  15 %
 • มั่นใจมาตรฐานการสร้างบ้านที่สูงกว่า :
  Percent
  26 %
 • งบไม่บานปลาย :
  Percent
  41 %

โหวตอื่นๆ