Survey

ร่วมแสดงความคิดเห็น หนึ่งเสียงจากคุณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ตรงใจที่สุด ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Google Plus

ผลโหวต

หากท่านกำลังจะสร้างบ้าน ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ “บ้านประหยัดพลังงาน” และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • สนใจ เพราะคิดว่าคุ้มค่าในระยะยาว :
  Percent
  59 %
 • สนใจ เพราะบ้านควรอยู่สบาย :
  Percent
  37 %
 • ไม่สนใจ เพราะลงทุนสูงกว่าปกติ :
  Percent
  3 %
 • ไม่สนใจ เพราะไม่คุ้มกับเงินลงทุน :
  Percent
  1 %

โหวตอื่นๆ