เพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้วย หลักสูตร
 

"การสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ"

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน ร่วมกับ บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  จัดอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยหลักสูตร "การสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ" โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน

วันแรก ได้รับเกียรติจาก คุณสุพล ธรรมวิเศษ, คุณพิศาล ธรรมวิเศษ, คุณสำเริง ฤทธิ์พริ้ง ผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง  มาเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “คุมงานอย่างไร  ไม่รั่ว ไม่ร้าว” โดยมีเทคนิคการควบคุมงานก่ออิฐ-ฉาบปูน,  เทคนิคการควบคุมงานระบบประปาและสุขาภิบาล, เคล็ดลับการป้องกันและแก้ไขปัญหารั่ว ร้าว  อีกทั้งได้บรรยายปัญหาจากประสบการณ์จริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดปัญหาในการก่อสร้างของแต่ละท่าน     เพื่อเป็นการให้แนะนำความรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง

ในวันที่สอง เดินทางไปอบรมที่ศูนย์อบรมโรงงานกระเบื้องหลังคาซีแพค สระบุรี 2 (เขตนิคมอุตสาหกรรม เอส ไอ เอล)  โดยทีมวิทยากร SCG บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการติดตั้งกระเบื้องและโครงหลังคาสำเร็จรูป”การฝึกอบรมครั้งนี้ บรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการมุงหลังคา และชมการสาธิตการติดตั้งแป การมุงกระเบื้อง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ และผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ 

 
 
กลับไปหน้าหลัก