Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

        “เรา...พีดี เฮ้าส์ เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต " มีแบบบ้านให้ท่านเลือกกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับเหมาะสมกับความต้องการสมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจองและสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที
        หากว่าแบบบ้านของบริษัท ยังไม่ตรงตามความต้องการของท่านบางส่วน บริษัทยินดีให้คำแนะนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับท่านตามต้องการ (ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม - ลด คิดราคาค่าก่อสร้างให้กับท่านตามความเป็นจริง) และหากท่านมีความประสงค์ ที่จะให้บริษัททำการออกแบบบ้านใหม่ โดยเฉพาะสำหรับท่านเรายินดีและพร้อมบริการออกแบบพิเศษ โดยทีมงานสถาปนิกผู้มีประสบการณ์จากบริษัทฯ ในเครือ
        กรณีที่ท่านมีแบบบ้านพร้อมจะปลูกสร้างอยู่แล้ว บริษัทยินดีประเมินราคาค่าก่อสร้างให้ก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อ
ท่านจะได้ทราบงบประมาณค่าปลูกสร้างก่อนตัดสินใจ”

Earth Home Series
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุโลก(Earth) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและการ ถ่ายทอดให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติ เยือกเย็น สงบนิ่ง โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern Topical Style หรือสไตล์บ้านทรงบาหลี บ้านบรรยากาศสวน หรือบ้านไทยประยุกต์ ดูมีเสน่ห์และทันสมัย

เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ชื่นชอบโลกสีเขียว ต้นไม้ รัก ความสงบและความร่มรื่นในธรรมชาติ

EA-100

EA-111

EA-112

EA-114

EA-115

EA-116

EA-143

EA-200
Fire Home Series
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุไฟ ( Fire)เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็น ถึงพลังแห่งการสร้าง สรรค์ ร่าเริง สดใส และทันสมัย โดยแบบบ้านจะเป็นในแนว Modern Style หรือ Modern Classic Style มีดีไซน์ที่แตกต่างและเป็น เอกลักษณ์เฉพาะ

เหมาะกับเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต นักบริหารที่มีแนวคิดสมัยใหม่ หรือคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง มีความ กระตือรือร้น รักความท้าทาย ชอบความแปลกใหม่และมีสีสัน มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นตัวเองสูง

F-141

F-145

F-146

F-151

F-157

F-158

F-159

F-200
Water Home Series
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุน้ำ (Water) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่ง มิตรภาพ ความรัก ความผูกพัน และการโอบอ้อมอารี โดยแบบบ้านจะเป็นแนวในแนว Classic Style และ Contemporary Style  ดูหรู มีรสนิยม และ ร่วมสมัย

เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีความทันสมัย ชอบสังคม เป็นผู้มีน้ำใจต่อมิตรและบริวาร รักที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าจะเป็นผู้รับ

WA-356

WA-383

WA-386

WA-388

WA-391

WA-541

WA-542

WA-721
Metal Home Series
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่มธาตุเหล็ก (Metal) เพื่อต้องการบ่งบอกถึง พลังแห่งการต่อสู้ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว โดยแบบบ้าน จะเป็นในแนว Roman Style หรือ แบบบ้านสไตล์โรมันประยุกต์ ดูโดดเด่น ดุจอัครสถาน หรูหราอย่างมีระดับและมีเอกลักษณ์เฉพาะ

เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นผู้มีบารมี มีพลังและมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของงาน เป็นนักปกครองและมากด้วยบริวาร

ME-147

ME-198

ME-199

ME-200

ME-299

ME-400

ME-599

ME-731

Wood Home Series
แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านที่อยู่กลุ่ม ธาตุไม้(Wood) เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และบุคคลิที่ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงพลังแห่งปรัชญา การเรียนรู้ การแสวงหาโดยแบบบ้านจะเป็นแนว Thai Style หรือบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ ดูสง่างามในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและคลาสสิกตลอดกาล

เหมาะกับผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้ฉลาดและปราดเปรื่อง และใฝ่การเรียนรู้ตลอดเวลา ชื่นชอบความสงบ มีจิตใจดีงาม

W-141

W-220

W-221

W-228

W-229

W-399

W-423

W-426