ดอกกู้ขยับดอกเบี้ยรับบ้านหลังแรก
 

-“กสิกร” เพิ่มดอกเบี้ยคงที่ 0.25%
-“ไทยพาณิชย์”ปรับขึ้นทุกไตรมาส
 คนอยากมีบ้านหลังแรกคิดหนัก “กสิกร” สุดอั้นหลังดอกเงินฝากขึ้นต่อเนื่อง ขอปรับดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่อีก 0.25% ตามหลัง “ไทยพาณิชย์” ขยับต่อเนื่องทุกไตรมาส คาดทั้งปีขึ้น 1% นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน )เปิดเผยอยู่อาศัยของธนาคารประเภทเวลาคงที่ขึ้นอีก 0.25% ภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากไม่ได้ปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีเพราะการแข่งขันในตลาดสูง อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่จะมีผลต่อลูกค้าใหม่ จะทำให้ต้องมีภาระผ่อนเพิ่มขึ้น 140 บาทต่อเดือน นับว่ามีผลกระทบไม่มากนัก “ขณะนี้ไม่สามารถแบกรับการปรับตัวขึ้นได้แล้ว เพราะดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับดอกเบี้ยขึ้น”

 นายชาติชายกล่าวว่า ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นไม่มีผลทำให้ตลาดรีไฟแนนซ์มีความรุนแรงมากนัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารสามารถเลือกรูปแบบอัตราดอกเบี้ยได้ หากทำรีไฟแนนซ์จะเสียเวลาและยุ่งยาก รวมถึงต้องเสียค่าธรรมเนียม  นายพิกุล ตรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในทุกไตรมาส ซึ่ง 2 ไตรมาสแรกปรับขึ้นไปแล้ว 0.5% โดยคาดว่าทั้งปีอัตราดอกเบี้ยบ้านจะปรับขึ้น 1% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นในทางปฏิบัติไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงเพราะต้องมีการใช้อัตราดอกเบี้ย 0% ในการแข่งขันอยู่ ทั้งนี้การแข่งขันที่รุนแรงทำให้การขยับดอกเบื้ยทำได้ยากขึ้น
 
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ธนาคารเตรียมใช้กลยุทธ์ในการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาชีพรายได้สูง เช่น แพทย์ วิศวกร นักบิน ที่มีอัตราส่วนการค้างชำระหนี้น้อย โดยธนาคารไม่มีนโยบายใช้อัตราดอกเบี้ย 0% มาทำตลาดเพราะต้องการให้ลูกค้ารักษาวินัยการชำระหนี้ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบหลังมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
       
“นโยบายรัฐบาลใหม่สนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านหลังแรกนั้นหากต้องการให้เกิดผลสำเร็จในระดับสูง ควรกระตุ้นให้ธนาคารทำการแข่งขันบนมาตรการเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบ”

ที่มาจากหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2554