ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานบ่มคอนกรีต

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line
           

     นอกจากการเลือกใช้คอนกรีตที่มีคุณภาพแล้ว ขั้นตอนการก่อสร้างก็เป็นอีกส่วนสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับงานโครงสร้างอาคารคือ การบ่มคอนกรีต เพื่อให้สามารถรับกำลังได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ภายหลังจากเทคอนกรีตและถอดแบบแล้ว จะต้องป้องกันมิให้น้ำระเหยออกจากเนื้อคอนกรีตเร็วเกินไป ซึ่งจะทำให้คอนกรีตเสียหาย จึงควรบ่มผิวคอนกรีตด้วยการใช้วัสดุปกคลุมผิวคอนกรีตไว้ และรดน้ำ
 
ข้อพึงปฏิบัติ
    ฉีดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง(เช้า – บ่าย) ติดต่อกันอย่างน้อย 3 - 7 วัน เพื่อป้องกันน้ำจากเนื้อคอนกรีตระเหยออกเร็วเกินไป
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line