หน้าแรก / สาระน่ารู้ / รักษ์พลังงาน รักษ์โลก
รักษ์พลังงาน รักษ์โลก
หน้าแรก / รักษ์พลังงาน รักษ์โลก

งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

Line

งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

Line


 
          งานภูมิทัศน์หรือการจัดสวน (Landscape) นั้น มีความสำคัญกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีให้แก่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ (Built Environment) การออกแบบภูมิทัศน์มักมีการใช้องค์ประกอบร่วมกันหลายอย่าง อาทิ วัสดุพืชพันธุ์ที่หลากหลาย การใช้บ่อน้ำหรือสระน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่งจัดสวนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานและสร้างบรรยากาศให้รื่นรมย์ อย่างไรก็ตามหากมีการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการอนุรักษ์พลังงานให้แก่อาคารหรือสภาพแวดล้อมเข้าไปด้วยก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น การจัดสวนและการใช้วัสดุพืชพันธุ์สามารถช่วยลดแหล่งความร้อนที่มีผลกระทบต่ออาคารที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

1. แหล่งความร้อนที่เกิดจากภายในอาคาร (Internal Heat Gain) เป็นความร้อนที่เกิดจากตัวผู้ใช้อาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร

2. แหล่งความร้อนที่เกิดจากภายนอกอาคาร (External Heat Gain) ซึ่งเป็นความร้อนที่เกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ด้วยกระบวนการถ่ายเทความร้อนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านตัวกลางและวัตถุต่างๆ

ซึ่งการใช้งานออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) สามารถช่วยได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการต่างๆ ให้เหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

          1. การเลือกใช้พืชพันธุ์ให้เหมาะสมเพื่อตอบ สนองความต้องการ เช่น ใช้พืชคลุมดินเพื่อปกป้องความชื้นในผิวดินและช่วยลดการสะท้อนแสงเข้าสู่อาคาร การใช้ไม้ใหญ่หรือไม้โตเร็วเพื่อให้ร่มเงาแก่ตัวอาคาร
 


 

          2. การจัดตำแหน่งต้นไม้ให้เหมาะสม เช่น ไม่ปลูกต้นไม้ขวางทางลมหากต้องการการระบายอากาศที่ดีสำหรับอาคาร การเลือกใช้ต้นไม้ให้ร่มเงาหรือซุ้มไม้เลื้อยจัดวางใกล้บริเวณหน้าต่างเพื่อช่วยบังแสงแดดตรง และลดรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

          3. การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อลดอุณหภูมิและการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์บริเวผิวหรือเปลือกอาคาร (Building Envelope) ด้วย การใช้สวนแนวตั้ง (Vertical Garden) หรือการจัดสวนหลังคา (Roof Garden)

 

          4. การเลือกใช้วัสดุทางเดิน (Pavement) ที่มีความเป็นรูพรุนหรือยอมให้น้ำซึมผ่านได้บ้าง เช่น การใช้บล็อกปลูกหญ้า (Turf Block) หรือแผ่นยางมะตอยชนิดให้น้ำซึมผ่านได้ เป็นต้น
  

          แต่ก็มีข้อที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบด้วย เช่น การขุดสระหรือจัดวางตำแหน่งบ่อน้ำ น้ำพุ ต้องไม่ทำให้เกิดการพัดพาความชื้นเข้าสู่อาคารที่มากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการใช้อาคารในระบบ Active เช่น อาคารที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือเกิดการสะท้อนแสงผ่านผิวน้ำเข้าสู่สายตาของผู้ใช้งานในอาคารจนเกิดสภาวะความไม่สบายทางการมองเห็น  

          ดังนั้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในการออกแบบสภาพแวดล้อมและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น งานออกแบบภูมิทัศน์มีความสำคัญกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยทำให้เกิดการประหยัดพลังงานให้กับอาคารได้

 

 

ที่มา : โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 
 

Save Energy, Love the Earth

พีดี เฮ้าส์ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

จากภาวะวิกฤตพลังงานทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นตลอดเวลา ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่แตกต่างกันออกไป

งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

งานภูมิทัศน์หรือการจัดสวน (Landscape) นั้น มีความสำคัญกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีให้แก่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ

108 วิธีประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติ ของคนไทย (ตอนที่ 3)

กลับมาพบกับตอนที่ 3 ของ 108 วิธีประหยัดพลังงาน ที่ครั้งที่แล้วเรายังเหลือวิธีประหยัดพลังงานในด้านอื่นๆ จะมีอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันเลยค่า

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line