WA-146

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,101,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น5,996,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย253 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน89 ตารางวา
 • กว้าง17 เมตร
 • ยาว21 เมตร
 • ระดับตามแบบทุกสเปค
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,101,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น5,996,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-146แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย253 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน89 ตารางวา
 • กว้าง17 เมตร
 • ยาว21 เมตร
! ระดับตามแบบทุกสเปค
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน