WA-134

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,985,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,098,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย158 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน52 ตารางวา
 • กว้าง13 เมตร
 • ยาว16 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลน 3D

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,985,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,098,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-134แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย158 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน52 ตารางวา
 • กว้าง13 เมตร
 • ยาว16 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน