EA-132

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,189,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,379,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย285 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน77 ตารางวา
 • กว้าง16 เมตร
 • ยาว20 เมตร
 • 1 ห้องครัวไทย 1 ห้องพระ
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,189,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,379,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-132แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย285 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน77 ตารางวา
 • กว้าง16 เมตร
 • ยาว20 เมตร
! 1 ห้องครัวไทย 1 ห้องพระ
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน