F-171

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,667,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน1 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย134 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน81 ตารางวา
 • กว้าง19 เมตร
 • ยาว17 เมตร
 • หลังคา Insulated roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,667,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-171แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน1 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย134 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน81 ตารางวา
 • กว้าง19 เมตร
 • ยาว17 เมตร
! หลังคา Insulated roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน