F-186
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,186,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,256,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย276 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน92 ตารางวา
 • กว้าง16 เมตร
 • ยาว23 เมตร
 • หลังคา Metal Sheet
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,186,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,256,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-186แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย276 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน92 ตารางวา
 • กว้าง16 เมตร
 • ยาว23 เมตร
! หลังคา Metal Sheet
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน