F-165
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น9,031,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น10,532,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ7 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย536 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน115 ตารางวา
 • กว้าง27 เมตร
 • ยาว22 เมตร
 • หลังคา Insulated roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น9,031,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น10,532,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-165แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ7 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย536 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน115 ตารางวา
 • กว้าง27 เมตร
 • ยาว22 เมตร
! หลังคา Insulated roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน