F-193
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,445,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น3,699,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย195 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน75 ตารางวา
 • กว้าง15 เมตร
 • ยาว19 เมตร
 • หลังคา Insulated roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น3,445,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น3,699,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-193แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ1 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย195 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน75 ตารางวา
 • กว้าง15 เมตร
 • ยาว19 เมตร
! หลังคา Insulated roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน