F-198

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,211,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,353,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย229 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน79 ตารางวา
 • กว้าง16.5 เมตร
 • ยาว19 เมตร
 • หลังคา Metal Sheet
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,211,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,353,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-198แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย229 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน79 ตารางวา
 • กว้าง16.5 เมตร
 • ยาว19 เมตร
! หลังคา Metal Sheet
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน