EA-202

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,075,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย244 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน62.5 ตารางวา
 • กว้าง11.5 เมตร
 • ยาว22 เมตร
 • Shingle Roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลน 3D

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,075,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-202แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย244 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน62.5 ตารางวา
 • กว้าง11.5 เมตร
 • ยาว22 เมตร
! Shingle Roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน