EA-203

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น8,223,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย369 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน80.00 ตารางวา
 • กว้าง13.5 เมตร
 • ยาว24.00 เมตร
 • หลังคา คสล.
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น8,223,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-203แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย369 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน80.00 ตารางวา
 • กว้าง13.5 เมตร
 • ยาว24.00 เมตร
! หลังคา คสล.
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน