F-212

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,461,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,273,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย382 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน107 ตารางวา
 • กว้าง19 เมตร
 • ยาว22.50 เมตร
 • หลังคา Shingle roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลน 3D

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,461,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,273,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-212แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย382 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน107 ตารางวา
 • กว้าง19 เมตร
 • ยาว22.50 เมตร
! หลังคา Shingle roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน