F-214

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,937,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,669,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน78 ตารางวา
 • กว้าง14.50 เมตร
 • ยาว21.50 เมตร
 • หลังคา Shingle roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลน 3D

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,937,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,669,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-214แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน78 ตารางวา
 • กว้าง14.50 เมตร
 • ยาว21.50 เมตร
! หลังคา Shingle roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน