F-215

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,677,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,374,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย321 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน103 ตารางวา
 • กว้าง21.5 เมตร
 • ยาว19.00 เมตร
 • หลังคา Metal Sheet และหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก (บางส่วน), ห้องน้ำผู้สูงวัย, ระดับพื้น +0.8 ม.
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลน 3D

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,677,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,374,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-215แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย321 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน103 ตารางวา
 • กว้าง21.5 เมตร
 • ยาว19.00 เมตร
! หลังคา Metal Sheet และหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก (บางส่วน), ห้องน้ำผู้สูงวัย, ระดับพื้น +0.8 ม.
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน