ME-209
 • Luxury Seriesราคาเริ่มต้น15,954,000

METAL HOME SERIES
Elegant Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ6 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย520 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน138 ตารางวา
 • กว้าง22 เมตร
 • ยาว25 เมตร
 • หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก, หลังคากระเบื้อง Excella
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Luxury Seriesราคาเริ่มต้น15,954,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

METAL HOME SERIES
Elegant Style


 • ME-209แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ6 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย520 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน138 ตารางวา
 • กว้าง22 เมตร
 • ยาว25 เมตร
! หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก, หลังคากระเบื้อง Excella
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน