ME-210
 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น11,833,000

METAL HOME SERIES
Elegant Style

Line
 • ลักษณะบ้าน3 ชั้น
 • ห้องนอน6 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย550 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน113 ตารางวา
 • กว้าง25 เมตร
 • ยาว18 เมตร
 • หลังคา Insulated roof และหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น11,833,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

METAL HOME SERIES
Elegant Style


 • ME-210แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน3 ชั้น
 • ห้องนอน6 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย550 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน113 ตารางวา
 • กว้าง25 เมตร
 • ยาว18 เมตร
! หลังคา Insulated roof และหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน