WA-212
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น7,206,800

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น8,050,800

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย354 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน108 ตารางวา
 • กว้าง21.50 เมตร
 • ยาว20 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น7,206,800

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น8,050,800

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-212แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย354 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน108 ตารางวา
 • กว้าง21.50 เมตร
 • ยาว20 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน