EA-216
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,728,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,606,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน3 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย332 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน62 ตารางวา
 • กว้าง14 เมตร
 • ยาว17.5 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น6,728,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น7,606,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • แบบแปลนชั้น 3

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-216แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน3 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย332 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน62 ตารางวา
 • กว้าง14 เมตร
 • ยาว17.5 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน