EA-150
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น7,981,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น9,602,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน99 ตารางวา
 • กว้าง18.5 เมตร
 • ยาว22 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น7,981,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น9,602,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-150แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย331 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน99 ตารางวา
 • กว้าง18.5 เมตร
 • ยาว22 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน