EA-137
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,765,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,705,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย300 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน80 ตารางวา
 • กว้าง15.50 เมตร
 • ยาว21 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,765,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,705,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-137แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย300 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน80 ตารางวา
 • กว้าง15.50 เมตร
 • ยาว21 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน