WA-156
 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น8,964,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น10,486,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย393 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน120 ตารางวา
 • กว้าง17.5 เมตร
 • ยาว17 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น8,964,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น10,486,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-156แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ5 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย393 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน120 ตารางวา
 • กว้าง17.5 เมตร
 • ยาว17 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหา

แบบบ้าน

ค้นหาแบบบ้าน