หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน
วัสดุสร้างบ้าน
หน้าแรก / วัสดุสร้างบ้าน

วัสดุสร้างบ้าน


เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

Line

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกสรรแต่สิ่งดีๆ เพื่อบ้านคุณ...เราจึงได้ให้ความสำคัญและเลือกสรรวัสดุก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน เหมาะสมกับงบประมาณ ตรงตามความต้องการ และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ...

Line
ระบบระบายอากาศภายในบ้าน
ระบบระบายอากาศภายในบ้าน อ่านทั้งหมด
ห้องน้ำผู้สูงวัย
ห้องน้ำผู้สูงวัย อ่านทั้งหมด
สุขภัณฑ์
สุขภัณฑ์ อ่านทั้งหมด
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ อ่านทั้งหมด
โครงสร้างหลังคา / หลังคา
โครงสร้างหลังคา / หลังคา อ่านทั้งหมด
โครงสร้าง
โครงสร้าง อ่านทั้งหมด
ระดับพื้น
ระดับพื้น อ่านทั้งหมด
วัสดุปูพื้น
วัสดุปูพื้น อ่านทั้งหมด
ผนัง
ผนัง อ่านทั้งหมด
ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน อ่านทั้งหมด
หน้าต่าง
หน้าต่าง อ่านทั้งหมด
ประตู
ประตู อ่านทั้งหมด
บันได
บันได อ่านทั้งหมด
ประปา
ประปา อ่านทั้งหมด
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล อ่านทั้งหมด
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า อ่านทั้งหมด
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา
มิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา อ่านทั้งหมด
สี
สี อ่านทั้งหมด
อื่นๆ
อื่นๆ อ่านทั้งหมด
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง อ่านทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้ำภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุ้งลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้ำฝน
- งานระบบปรับอากาศ