ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

16 ธ.ค.2563

“บ้านยกพื้นสูง ซีซั่น2” คอนเซ็ปต์แบบไทยในสไตล์โมเดิร์น

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line


บ้านยกพื้นสูงงานดีไซน์กับภูมิปัญญาไทยในอดีต เมื่อนำภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนมาพัฒนา ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในงบประมาณที่คุ้มค่าเป็นสำคัญ ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการนำรูปแบบของเรือนไทย ที่แบ่งแยกฟังก์ชั่นการใช้งานของพื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างชัดเจน และตรงกับความเป็นอยู่ของคนไทย มาพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน
 บ้านยกพื้นสูงเป็นอีกหนึ่งแบบบ้านใหม่จาก “พีดีเฮ้าส์” ที่ประยุกต์วิถีชีวิตแบบไทยตามรูปแบบบริบทของบ้านเรือนไทยในอดีต ด้วยการยกใต้ถุนสูง เพื่อตอบสนองต่อลักษณะทางภูมิประเทศ และก่อให้เกิดพื้นที่บริเวณใต้ถุนซึ่งสามารถปรับเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน หรือพื้นที่สำหรับการพบปะพูดคุยได้ นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ชั้นสองนั้นยังถูกออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับเรือนหมู่นอนของบ้านเรือนไทยที่มีแนวคิดการออกแบบให้พื้นที่นอนล้อมพื้นที่พักผ่อน อีกทั้งยังมีการใช้พื้นที่ “ชาน” ของบ้านที่เชื่อมต่อมาจากบันไดเป็นตัวจ่ายทางสัญจร และแบ่งโซนภายในบ้าน ที่สำคัญเปลือกของตัวอาคารเองก็ได้นำเอกลักษณ์ของจั่วไทยที่ทุกคนเข้าใจกันดี มาปรับและพัฒนาให้ดูร่วมสมัย