ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
  • ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Line
07 ก.ค.2564

โปรโมชั่น: “MOVE ON ไปต่อไม่รอแล้วนะ”

Line

          ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เรามุ่งมั่นและตั้งใจส่งมอบบ้านทุกหลัง เพื่อให้พื้นที่ในบ้าน เป็นพื้นทีที่ปลอดภัยและอบอุ่นของคุณและครอบครัว บ้านทุกหลังติดตั้งระบบาสร้างอากาศบริสุทธิ์ PD Fresh Airflow สร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน กรองฝุ่น PM2.5 และมอบส่วนลดราคาพิเศษดังต่อไปนี้

● Add On

○ จอง-เซ็น-รับ iPad Pro พร้อม apple pencil

● Go On

○ อัพเกรด ระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ PD Fresh Airflow ทั้งหลัง

○ อัพเกรด วัสดุสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 700,000 บาท

● Move On

○ ฟรี เครื่องปรับอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค DAIKIN

○ ฟรี ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 800,000 บาท

 

ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป - 3 ล้านบาท

● Add On

○ จอง-เซ็น-รับ iPad pro 11" 256 gb wifi+cellular 1 เครื่อง พร้อม apple pencil gen2 1 ชิ้น รวมมูลค่า 41,000 บาท

● Go On

○ อัพเกรด วัสดุสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท

● Move On

○ ฟรี เครื่องปรับอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค DAIKIN รุ่น Zetas ขนาด 11,900 btu จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 34,000 บาท

○ ฟรี ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 80,000 บาท

 

ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป – 5 ล้านบาท

● Add On

○ จอง-เซ็น-รับ iPad pro 11" 256 gb wifi+cellular 1 เครื่อง พร้อม apple pencil gen2 1 ชิ้น รวมมูลค่า 41,000 บาท

● Go On

○ อัพเกรด ระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ PD Fresh Airflow รุ่น Fresh I หรือ Fresh II ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 50,000 บาท

○ อัพเกรด วัสดุสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 130,000 บาท

● Move On

○ ฟรี เครื่องปรับอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค DAIKIN รุ่น Zetas ขนาด 11,900 btu จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 34,000 บาท

○ ฟรี ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 170,000 บาท

 

หมายเหตุ

○ ราคาบ้าน 3 ล้านบาทขึ้นไป - 4 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 80,000 - 100,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 100,000 - 130,000 บาท

○ ราคาบ้าน 4 ล้านบาทขึ้นไป - 5 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 110,000 - 130,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 140,000 - 170,000 บาท

 

ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป – 8 ล้านบาท

● Add On

○ จอง-เซ็น-รับ iPad pro 11" 256 gb wifi+cellular 1 เครื่อง พร้อม apple pencil gen2 1 ชิ้น รวมมูลค่า 41,000 บาท

● Go On

○ อัพเกรด ระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ PD Fresh Airflow รุ่น Fresh I หรือ Fresh II ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 80,000 บาท

○ อัพเกรด วัสดุสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 240,000 บาท

● Move On

○ ฟรี เครื่องปรับอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค DAIKIN รุ่น Zetas ขนาด 11,900 btu จำนวน 2 เครื่องมูลค่า 68,000 บาท

○ ฟรี ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 290,000 บาท

หมายเหตุ

○ ราคาบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป - 6.5 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 140,000 - 190,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 180,000 - 240,000 บาท

○ ราคาบ้าน 6.5 ล้านบาทขึ้นไป - 8 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 200,000 - 240,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 250,000 - 290,000 บาท

ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท

● Add On

○ จอง-เซ็น-รับ iPad pro 11" 256 gb wifi+cellular 1 เครื่อง พร้อม apple pencil gen2 1 ชิ้น รวมมูลค่า 41,000 บาท

● Go On

○ อัพเกรด ระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ PD Fresh Airflow รุ่น Fresh I หรือ Fresh II ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 100,000 บาท

○ อัพเกรด วัสดุสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 400,000 บาท

● Move On

○ ฟรี เครื่องปรับอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค DAIKIN รุ่น Zetas ขนาด 11,900 btu จำนวน 2 เครื่องมูลค่า 68,000 บาท

○ ฟรี ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท

หมายเหตุ

○ ราคาบ้าน 8 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 250,000 - 300,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 300,000 - 380,000 บาท

○ ราคาบ้าน 10 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 330,000 - 400,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 400,000 - 500,000 บาท


ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป

● Add On

○ จอง-เซ็น-รับ iPad pro 11" 256 gb wifi+cellular 1 เครื่อง พร้อม apple pencil gen2 1 ชิ้น รวมมูลค่า 41,000 บาท

● Go On

○ อัพเกรด ระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ PD Fresh Airflow รุ่น Fresh I หรือ Fresh II ติดตั้งทั้งหลัง มูลค่า 150,000 บาท

○ อัพเกรด วัสดุสร้างบ้าน มูลค่าสูงสุด 700,000 บาท

● Move On

○ ฟรี เครื่องปรับอากาศ ยับยั้งเชื้อโรค DAIKIN รุ่น Zetas ขนาด 11,900 btu จำนวน 2 เครื่องมูลค่า 68,000 บาท

○ ฟรี ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 800,000 บาท

หมายเหตุ

○ ราคาบ้าน 12 ล้านบาทขึ้นไป - 14 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 420,000 - 500,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 520,000 - 600,000 บาท

○ ราคาบ้าน 14 ล้านบาทขึ้นไป - 16 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 520,000 - 600,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 620,000 - 700,000 บาท

○ ราคาบ้าน 16 ล้านบาทขึ้นไป - 18 ล้านบาท

● วงเงินอัพเกรดวัสดุ มูลค่าสูงสุด 620,000 - 700,000 บาท

● ส่วนลดเงินเซ็นสัญญา มูลค่าสูงสุด 720,000 - 800,000 บาท

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 กรกฎาคม 2564

เซ็นสัญญาภายใน: 31 สิงหาคม 2564

สถานที่: ที่ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

 

เงื่อนไข : โปรโมชั่นครั้งที่ 5-2/2564

- ส่วนลดราคาบ้านตามโปรโมชั่นนี้ เฉพาะลูกค้าที่ปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล  (กรณีปลูกสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนลดราคาบ้านให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้)

- โปรโมชั่นนี้ สำหรับลูกค้าที่จองปลูกสร้างบ้านตามแบบบ้านที่กำหนดกับ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น (เฉพาะลูกค้าที่จองภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และเซ็นสัญญาภายใน 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น)

- จอง-เซ็น-รับ iPad pro 11" เมื่อจองและเซ็นสัญญา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น iPad pro จะมอบให้ลูกค้าที่ปฎิบัติตรงตามเงื่อนไขเมื่อเซ็นสัญญาและชำระเงินตามสัญญาครบถ้วน

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด