ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 72 เดือน มกราคม-มีนาคม 2552

25 ก.ค. 2552 ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปและเปิดสำนักงานสาขาสระบุรี

พีดี เฮ้าส์ ยกทีมศึกษาระบบโครงสร้างสำเร็จรูป

09 ก.ค. 2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Home Mileage (เดือนมีนาคม -เมษายน)

09 ก.ค. 2552 Home Mileage โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

HAPPY NEW YEAR 2009

09 ก.ค. 2552 คุณสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ และทีมงานพีดี เฮ้าส์

งานมหกรรมบ้าน & ISAN DESIGN 09

09 ก.ค. 2552 เมื่อวันที่ 27 -29 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

งานเปิดสาขาสระบุรี

09 ก.ค. 2552 เมื่อเร็วๆนี้พีดี เฮ้าส์ได้เปิดสำนักงานใหม่เพิ่มอีก 1 สาขา

พีดี เฮ้าส์ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

21 พ.ค. 2552 จากภาวะวิกฤตพลังงานทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น

ภาพบรรยากาศงานรับสร้างบ้าน 2008

16 เม.ย. 2552 เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2008 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด

Home Mileage โซนตะวันออก

09 เม.ย. 2552 พบกับทีมงานตรวจร่วมอีกแล้วค่ะ ครั้งนี้นำทีมโดย