Survey

ผลโหวต

ศึกษาข้อมูลสร้างบ้านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ กับ โทรศัพท์มือถือ

  • คอมพิวเตอร์สะดวกกว่า :
    Percent
    39 %
  • โทรศัพท์มือถือสะดวกกว่า :
    Percent
    61 %

โหวตอื่นๆ