Survey

ผลโหวต

นอกจาก แบบบ้าน แล้ว ข้อใดที่ คุณ..ใช้จัดลำดับความสำคัญของการเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน?

 • ผลงาน ความน่าเชื่อถือ บริการ วัสดุ ราคา :
  Percent
  31 %
 • บริการ วัสดุ ราคา ผลงาน ความน่าเชื่อถือ :
  Percent
  11 %
 • วัสดุ ราคา บริการ ผลงาน ความน่าเชื่อถือ :
  Percent
  27 %
 • ราคา ผลงาน ความน่าเชื่อถือ บริการ วัสดุ :
  Percent
  30 %

โหวตอื่นๆ