หน้าแรก / สาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง
ขั้นตอนการก่อสร้าง
หน้าแรก / ขั้นตอนการก่อสร้าง

งานก่อผนังคอนกรีตมวลเบา

Line

งานก่อผนังคอนกรีตมวลเบา

Line

        ปัจจุบัน การเลือกวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้พลังงานและอุณหภูมิภายในบ้าน กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวัสดุเปลือกของอาคารหรือบ้าน นั่นก็คือ ผนังภายนอก ในอดีตบ้านตึกในประเทศไทยโดยทั่วไปจะนิยมก่อผนังด้วย อิฐมอญหรืออิฐบล็อกเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วง 15 ปีเศษที่ผ่านมา วัสดุก่อผนังที่เริ่มเข้ามาแพร่หลายแทนอิฐมอญหรืออิฐบล็อกมากขึ้นก็คือ คอนกรีตมวลเบาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “อิฐมวลเบา” นั่นเอง

        “อิฐมวลเบา” มีคุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากอิฐมอญหรืออิฐบล็อกหลายประการคือ มีความเป็นฉนวนในตัวหรือลดการนำพาความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน และคลายความร้อนได้เร็วกว่า ด้วยเพราะเนื้อวัสดุถูกผลิตให้มีรูพรุนหรือมีฟองอากาศขนาดเล็กๆ แทรกอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักเบากว่า ทำให้โครงสร้างหลักไม่ต้องแบกรับน้ำหนักมาก และยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในบ้าน รวมถึงสามารถทนไฟได้ดีกว่าอีกด้วย 

        อิฐมวลเบา ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป มีขนาดความกว้าง 20 เซ็นติเมตร ความยาว 60 เซ็นติเมตร (20 x 60 เซ็นติเมตร) โดยมีความหนาให้เลือกนำไปใช้งานตั้งแต่ 7.5, 9, 10, 12.5, 15, และ 20 เซ็นติเมตร ทั้งนี้ความหนาของอิฐมวลเบามีผลต่อความเป็นฉนวน การทนไฟและการป้องกันเสียง ดังนั้นหากมีงบประมาณเพียงพอ แนะนำให้เลือกใช้ความหนาตั้งแต่ 9 เซ็นติเมตรขึ้นไป 
ข้อพึงปฏิบัติ
1. ผนังอิฐมวลเบาความหนา 7.5 เซ็นติเมตร การทำงานจะต้องมีเสาเอ็นหรือเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบช่องประตู-หน้าต่าง
2. ผนังอิฐมวลเบาความหนา 9 เซ็นติเมตร สำหรับงานผนังทั่วไปใช้ทับหลังคอนกรีตสำเร็จรูปวางเหนือช่องเปิดแทนได้
3. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตามที่ผู้ผลิตแนะนำ เช่น เกรียงก่อฟันปลา, ค้อนยาง, สว่านไฟฟ้าและหัวปั่นปูน เพื่อให้งานเรียบร้อยถูกต้องตามที่กำหนด
4. ต้องก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นบนถัดไป ให้มีระยะซ้อนทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
5. ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้าง หรือคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็ก Metal Strap ยาวประมาณ 20 เซ็นติเมตร ติดเข้ากับเสาด้วยตะปูคอนกรีต หรือใช้เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร เจาะฝังในเสาทุกระยะ 2 แถวของการก่ออิฐ
6. มุมกำแพงทุกมุม กรณีไม่ทำเสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กให้ก่อประสานเข้ามุม (Interlocking)
7. ในการก่ออิฐต้องให้เนื้อปูนก่อเต็มรอยต่อของแผ่นอิฐโดยรอบแผ่น (ไม่มีช่องว่าง)
8. ระดับอิฐก่อใต้ท้องวงกบ ควรอยู่ต่ำกว่าระดับท้องวงกบประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร เพื่ออุดปูนทรายก่อนฉาบปูน 
 
 
 
 
 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line