ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานโครงหลังคา

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line

        “เหล็ก” กลายเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมจากวิศวกรผู้ออกแบบ สำหรับการเลือกนำมาใช้เป็นวัสดุโครงหลังคา เพื่อรับน้ำหนักหรือรองรับวัสดุมุงหลังคา โดยชนิดของเหล็กที่นิยมนำมาใช้กันในปัจุบัน ได้แก่ 1.เหล็กรูปพรรณ และ 2.เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสารป้องกันสนิม (เหล็กรับแรงดึงสูง) โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสารป้องกันสนิมนั้น ในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลเพราะ


•  น้ำหนักเบาแต่รับแรงได้สูงกว่า
•  เคลือบสารป้องกันสนิมมาตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงงานมาแล้ว
   (เคลือบด้วย Galvanize หรือ Aluzinc) โดยไม่ต้องมาทาสีกันสนิมขณะทำการก่อสร้างอีก
•  โครงหลังคา ออกแบบด้วยซอฟแวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยผู้ผลิต จึงมีความแม่นยำและ
    ตัดชิ้นงานมาจากโรงงานตามขนาดและจำนวนที่ใช้งานจริง ทำให้ลดเศษวัสดุเหลือใช้งาน
•  ลดขั้นตอนการก่อสร้างหรือติดตั้งได้รวดเร็วกว่า
•  มีผู้ผลิตและให้บริการให้เลือกจำนวนมาก เช่น ระบบหลังคา SCG, SMART TRUSS, ธนาคูณ,
    MASS TRUSS ฯลฯ เป็นต้น
 
        อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่ควรตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งโครงหลังคา เพื่อให้แน่ใจว่าก่อนเริ่มงานและเมื่องานเสร็จแล้วเป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนดไว้ และถูกต้องตรงตามรูปทรงทางสถาปัตยกรรม เช่น ระดับคานหลังคา แนวคาน ตำแหน่งวาง truss ตามแบบแปลน ฯลฯ
 


ตรวจสอบการประกอบโครงหลังคา

        •  การประกอบโครง truss ตรงตามแบบแปลน ไม่มีชิ้นส่วนเหลือ สกรูครบ 3 ตัว/จุด การติด plate ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
        •  ตรวจสอบระยะห่างของ truss แต่ละตัวตามแบบแปลนติดตั้ง (เนื่องจากหลังคาแต่ละทรงและชนิดกระเบื้องจะมีระยะห่างไม่เท่ากัน)
        •  ตรวจสอบระยะห่างของแป ว่าสอดคล้องกับกระเบื้องหลังคาหรือไม่ เช่น กระเบื้องซีแพคโมเนีย ระยะห่างคือ 32-34 ซม.
            กระเบื้องนิวสไตล์ระยะห่างแป 27-29 ซม.
        •  ตรวจสอบระยะต่อแป กรณี กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย ใช้วิธีการต่อทาบมีระยะซ้อนทับ 20 ซม. ยึดสกรูด้านละ 4 ตัว
           กรณี กระเบื้องหลังคานิวสไตล์ หรือกระเบื้องหลังคาชนิดแผ่นเรียบ ให้ใช้วิธีต่อชน แล้วนำแปยาว 30 ซม. มาซ้อนด้านล่าง
           แล้วยึดสกรูด้านละ 4 ตัว 

งานติดตั้งไม้เชิงชาย
 
        สำหรับการติดตั้งไม้เชิงชาย ควรใช้วิธีตั้งนั่งร้านเพื่อทำงาน มิควรปล่อยให้ช่างปีนขึ้นไปอยู่บนโครงหลังคาและทำการติดตั้งไม้เชิงชาย เพราะจะทำให้โครงหลังคาเหล็กบิดเบี้ยวหรือเสียรูป จากน้ำหนักของช่างที่ขึ้นไป

ข้อแนะนำ

        •  ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบลักษณะการติดตั้งจากแบบแปลน
           ว่าเป็นแบบดิ่งหรือฉากกับจันทัน
        •  ตรวจสอบระยะยื่นชายคาจากเสาถึงไม้เชิงชาย
            ตามแบบแปลน
        •  การยึดสกรูให้เป็นคู่ บน/ล่าง ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม.
           ส่งหัวสกรูลึก 2 มม.
        •  กรณีไม้เชิงชายด้านใดที่มีความยาว และต้องมี
           การต่อแผ่นความยาวของแผ่นที่นำมาต่อกันไม่ควร
           น้อยกว่า 1.00 เมตร (เพื่อความสวยงาม)
        •  การต่อแผ่นไม้เชิงชาย ควรต่อในลักษณะบากมุม 45 องศาและบริเวณรอยต่อให้เก็บแต่งด้วย Lanko เบอร์ 603
        •  ระดับหลังไม้เชิงชายต้องสูงกว่าหลังแป 2.5 ซม. เพื่อรับกระเบื้องแผ่นสุดท้าย
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line