ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานเดินท่อประปา

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line
   


     การออกแบบและกำหนดตำแหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และการเตรียมงานระบบเดินท่อประปา ในขณะเทคอนกรีตโครงสร้าง จะช่วยป้องกันปัญหาการรั่วซึมบริเวณจุดเดินท่อประปาผ่านพื้นคอนกรีตเป็นอย่างดี และไม่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนกับพื้นคอนกรีต ที่เกิดจากการที่ไม่ได้เตรียมงานไว้ก่อนและต้องมาทำการสกัดพื้นภายหลัง เพื่อจะเดินท่อประปา ดังนั้นเจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญก่อนการเริ่มงาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line