ร่วมงานกับเรา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีดีสยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

ร่วมงานกับเรา ทีมงานคุณภาพ

บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานบริการ รักในวิชาชีพ ชอบงานท้าทาย มีความมุ่งมั่นและอดทนสูง พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถและเติบโตร่วมไปกับองค์กร หรือพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยมีตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 • ​ผู้รับเหมาช่วง 10 อัตรา

  ลักษณะหน้าที่
  -จัดหาแรงงานฝีมือ ได้แก่ ช่างปูน ช่างไม้ ช่างสี ช่างประปา ช่างไฟฟ้า (ถ้ามี) ให้เพียงพอต่อปริมาณงานและก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้
  -กำกับดูแลและควบคุมทีมงานช่างให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ 
  -จัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างบ้านให้ตรงตามสัญญาและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน/โฟร์แมน เจ้าหน้าที่บัญชั จัดซื้อ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

  คุณสมบัติ
  -มีประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  -มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ
  -มีทีมงานช่างปูน, ช่างไม้ ฯลฯ ปฏิบัติงานอยู่ประจำ
  -หากเป็นนิติบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  หมายเหตุ
  -บริษัทฯ มีเงินสำรองเบิกซื้อวัสดุและจ่ายค่าแรง (พิจารณาตามความจำเป็น)

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  -กรุงเทพฯ และปริมณฑล พิษณุโลก สระบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ภูเก็ต APPLY
 • Webmaster&Marketing 1 อัตรา
  รายละเอียดของงาน
  - ดูแล Website อัปเดตเว็บไซต์ให้เคลื่อนไหวตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสาร, กิจกรรมโปรโมชั่น และความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ขององค์กร
  - ดูแลระบบ และติดต่อกับโปรแกรมเมอร์ หรือ bata base ของเว็บไซต์ได้
  - Content Marketing ดูแลภาพของ Content บนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียวอื่น ๆ ทั้ง content และในรูปแบบวิดีโอ
  - จัดทำแผน และวางกลยุทธ์ ในการจัดทำcontent
  - Social Media ดูแลภาพรวมของ Social Media อัปเดตความเคลื่อน และบริหารจัดการให้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
  - Digital Media Marketing วางแผนการจัดทำ E-neweletter ในแต่ละเดือน
  - บริหารจัดการและวางแผน การซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ทั้งหมด คือ Google AdWords, Facebook,Youtube และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความเข้าใจในเรื่อง Code HTML (Css/Div Based) เป็นอย่างดี
  - สามารถใช้งาน Photoshop, Flash, IIIustrator, Dreamweaver ได้
  - สามารถใช้ Social Network ทุกประเภทได้เป็นอย่างดี
  - มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่ได้รับเป็นอย่างสูง
  - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  - สามารถมอบหมายและแจกจ่ายงานให้กับทีมได้เป็นอย่างดี
  - มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  471 ถนน รังสิต-นครนายก, ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130, ประเทศไทย

  ส่ง Resume และผลงานได้ที่ webmaster@pd.co.th

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  หมายเลขโทรศัพท์ :0-2996-0940 APPLY
 • พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง 2 อัตรา
  ลักษณะงาน
  - จัดทำแบบ Drawing, Shop Drawing 

  เพื่องานก่อสร้าง
  - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. โยธา –ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad, ได้เป็นอย่างดี
  - อายุ 20-30 ปี 
  - ประสบการณ์ 1-3 ปี 
  - มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
  - มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดขอนแก่น

  สนใจสอบถามได้ที่ 
  โทร 098-280-2737 คุณบอม,085-285-5098 คุณก้อม หรือ 
  E-mail dc.pongsatorn@gmail.com , dc.srisuda@gmail.com APPLY
 • งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 อัตรา
  ลักษณะงาน
  - ติดต่อ Supplier / ต่อรองราคา / หา Supplier รายใหม่
  - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  - ออกเอกสารใบสั่งซื้อ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - เพศชาย/หญิง
  - วุฒิ ปวส. และปริญญาตรี
  - ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท พีดี สยาม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ :0-2996-0940
  E-mail: webmaster@pd.co.th APPLY
 • สถาปนิกขาย/เจ้าหน้าที่ขาย 4 อัตรา
  ลักษณะงานพนักงาน
  - หาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ
  - ต้อนรับและให้คำปรึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  - เสนอและปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  - ประสานงานกับลูกค้าระหว่างการก่อสร้างและหลังส่งมอบบ้าน
  - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

  คุณสมบัติ
  - เพศชายหรือหญิงไม่ จำกัด อายุ
  - วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรีแผนก ก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม / วิศวกรรม และสาขาอื่นๆ 
  - บุคลิกภาพดีมีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียน รู้สิ่งใหม่ ๆ
  - มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (และมีใบอนุญาตขับขี่)
  - มีทักษะทางด้ นการเจรจากับลูกค้าและสามารถออก ไปพบปะลูกค้าได้
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ ดี
  - มีประสบการณ์ด้านขายบ้าน / อสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะได้รับหัวเรื่อง: การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงานพนักงาน
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ จ.นคราชสีมา, จ.กาญจนาภิเษก, จ.นครนายก,พิจิตร , สุราษฏร์ธานี 4 ตำแหน่ง

  E-mail: webmaster@pd.co.th APPLY
 • เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 2 อัตรา
  รายละเอียดของงาน
  - ดูแล Website, Social network 
  - ดูแลการ Update ข้อมูลบน Web Community, Social Media ได้แก่ Facebook, Youtube, Instagram, Twitter และ Website
  - ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotions) Online Campaigns ดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
  - ตอบคำถาม และจัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์ และอื่นๆ

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - จบปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์/การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online Marketing ,Social Marketing และสามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น  Google Adwords, Facebook, Youtube, Instagram etc.
  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี
  - มีความรู้รอบตัว และติดตามอ่านข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอ
  - หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Online Marketing หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ :0-2996-0940
  E-mail: webmaster@pd.co.th  APPLY
 • สถาปนิก (Back Office) 2 อัตรา
  ลักษณะงาน
  - ออกแบบบ้านใหม่ให้กับบริษัท
  - ปรับปรุง/แก้ไข/ภาพเพื่อการขาย
  - ประสานงาน ทำงานร่วมกับทีมงานที่ผู้เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สาขา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถเขียนโปรแกรมออกแบบได้อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น Auto Cad, 3D MAX, V-ray, Sketch Up, Illustrator, Photoshop 
  - มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์กรรม,ออกแบบตกแต่งภายใน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบอย่างถูกต้อง
  - มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ (รังสิต-นครนายก) APPLY
 • ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 9 อัตรา
  ลักษณะหน้าที่
  - ตรวจสอบและกำกับดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 
  - วางแผนและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนงานก่อสร้างที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
  - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและภายหลังส่งมอบบ้าน

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  - วุฒิปวส.-ปริญญาตรี   (โยธา/ก่อสร้าง)
  - เพศ ชาย/หญิง
  - อายุ 25-40 ปี
  - มีประสบการเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง และแผนการเกณฑ์ททหาร หรือผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว
  - มีความตั้งใจในการทำงาน,มีความคิดริเริ่ม,มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีมนุษย์สัมพันธ์

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขารังสิต 2 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาชลบุรี 2 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสระบุรี 1 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาระยอง 2 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี 1 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาชุมพร 1 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี 1 ตำแหน่ง
  - ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง APPLY

สวัสดิการ

 • โบนัส, ค่าตอบแทนจากการขาย
 • ค่าล่วงเวลา
 • ฝึกอบรมตามตำแหน่ง
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส
 • ปรับเงินเดือนทุกปี
 • พักร้อน
 • สัมนาประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าน้ำมันในการเดินทาง, ค่าสึกหรอ
 • ฯลฯ